Om os

Danske Auktioner er online markedsplads. Vi fokuserer på den globale internationale marked. Når du køber fra forskellige lande, købere har den unikke mulighed for at få unikke produkter, de ikke har i deres eget land, eller få produkterne til meget lavere pris, de kan købe lokalt. Produkterne på Danske Auktioner sælges af 3. parts sælgere. Men vi kun acceptere godt betroede sælgere, som vi sikkert vil gøre deres bedste på at holde online-forretning ærlig. Danske Auktioner giver 100% garanti, du vil modtage din bestilling eller tilsvarende penge restitutionen for alle de produkter, der købes på vores hjemmeside. Venligst gennemse vores hjemmeside for detaljer om betaling og levering, køber beskyttelse, restitutioner og afkast og servicevilkår.